Curs de Iniţiere în Speologie

CURS DE INIŢIERE ÎN SPEOLOGIE 2016

https://www.facebook.com/events/904763379619136/

Tematică:

  • Elemente de speologie fizică
  • Speologie explorativă
  • Protecţia mediului speleal

 

Obiectiv general:

  • Implicarea studenţilor şi elevilor în activităţi instructiv-educative cu profil speologic şi ecologic

 

Obiective operaţionale:

  • familiarizarea cursanţilor cu noţiunile de bază folosite în speologie
  • exemplificarea tipurilor genetice de peşteri, avene şi depuneri minerale din peşteri (speleoteme)
  • dobândirea tehnicilor speologice alpine
  • experimentarea parcursurilor subterane cu diferite grade de dificultate
  • protecţia mediului speleal

 

Cursuri:

Nr.crt.

Denumirea cursului

Număr de ore alocat activităţii

Număr total de ore

Lector

Data desfăşurării

1.

1.1. Curs inaugural: Omul şi peştera

2

2

Marius Cigher

Cristian Graur

 

2.

2.1. Tipuri genetice de peşteri şi avene

2.2. Tehnica speologică alpină-practic

1

2

3

Marius Cigher

Cristian Graur

 

3.

3.1. Speleoteme (formaţiuni de peşteră)

3.2. Tehnica speologică alpină-practic

1

2

3

Marius Cigher

Cristian Graur

 

 

 

Beneficiari: studenţi şi elevi ce activează în universităţile şi şcolile mureşene ( ≥ 18 ani)

 

Locaţii:

- cursurile teoretice se derulează în campusul Universităţii Dimitrie Cantemir

- cursurile practice se efectuează într-o peşteră (Peştera de la Izvorul Tăuşoarelor, Peştera Humpleu, Peştera Cioclovina)

 

Activităţi:

- mediatizarea cursului prin afişe, broşuri

- elaborarea şi editarea suportului de curs şi a testelor de evaluare

- derularea cursurilor teoretice folosind resurse umane proprii

- desfăşurarea cursurilor practice într-o sală de sport - cursanţii vor învăţa şi exersa tehnica speologică alpină (familiarizarea cu echipamentul, exersarea urcărilor şi coborârilor pe coardă, trecerea fracţionărilor, nodurilor şi parcurgerea unei mâini curente).

- la sfârşitul cursului se va organiza o excursie tematică în peşteri din Munţii Şureanu