Educativ

CONFERINŢE, PRELEGERI

Interesul major al asociaţiei este propagarea informaţiilor din sfera Speologiei în rândurile tinerilor, deopotrivă elevi şi studenţi. Din acest motiv, prelegerile speologice le susţinem cu predilecţie în medii universitare şi preuniversitare, dar şi muzeale (Muzeul Judeţean Mureş - secţia Ştiinţele Naturii). În fiecare an suntem invitaţi la cele mai prestigioase licee din Târgu Mureş cu ocazia Zilelor Liceului: Colegiul Naţional "Alexandru Papiu Ilarian", Colegiul Naţional "Unirea", Liceul Pedagogic, etc. Totodată n-am pregetat să răspundem solicitărilor venite de la nivelul gimnazial, ştiindu-se faptul că elevii claselor V-VIII sunt cei mai permeabili şi entuziaşti ciraci. Am conferenţiat pe tematică speologică în medii universitare: Universitatea "Dimitrie Cantemir", Universitatea "Petru Maior" şi Universitatea "Babeş - Bolyai".

CURS DE INIŢIERE ÎN SPEOLOGIE

Tematică:
• Elemente de speologie fizică
• Speologie explorativă
• Protecţia mediului speleal

Obiectiv general:
• Implicarea studenţilor şi elevilor în activităţi instructiv-educative cu profil speologic şi ecologic

Obiective operaţionale:
• familiarizarea cursanţilor cu noţiunile de bază folosite în speologie
• exemplificarea tipurilor genetice de peşteri, avene şi depuneri minerale din peşteri (speleoteme)
• dobândirea tehnicilor speologice alpine
• experimentarea parcursurilor subterane cu diferite grade de dificultate
• însuşirea strategiilor de protecţie a mediului endocarstic şi exocarstic

Cursuri:
1. Curs inaugural: Omul şi peştera
2. Tipuri genetice de peşteri şi avene
3. Morfologia endocarstică
4. Viaţa din peşteri
5. Peşteri la superlativ
6. Protecţia peşterilor
7. Tehnica speologică alpină - teoretic şi practic

Beneficiari: studenţi şi elevi ce activează în universităţile şi şcolile mureşene

Locaţii:
- cursurile teoretice se derulează în campusul Universităţii Dimitrie Cantemir
- cursurile practice se efectuează într-o sală de sport (pentru TSA - tehnica speologică alpină) din proximitatea universităţii

Activităţi:
- mediatizarea cursului prin afişe, broşuri
- elaborarea şi editarea suportului de curs şi a testelor de evaluare
- derularea cursurilor teoretice folosind resurse umane proprii
- desfăşurarea cursurilor practice într-o sală de sport - cursanţii vor învăţa şi exersa tehnica speologică alpină (familiarizarea cu echipamentul, exersarea urcărilor şi coborârilor pe coardă, trecerea fracţionărilor, nodurilor şi parcurgerea unei mâini curente).
- premierea primilor trei clasaţi (oferirea participării la cursuri specializate, desfăşurate sub egida Federaţiei Române de Speologie)
- la sfârşitul cursului se va organiza o excursie tematică în peşteri din Munţii Apuseni.